Gölgelik file İnşaatlarda kullanılacaksa %75 ve %95 alınmalıdır. Görüntüyü kesmek için kullanılacak gölgelik ağı %95 olmalıdır.